Home Star Bharat Nimki Mukhiya

Nimki Mukhiya

Nimki Mukhiya Written Updates Read Written Episodes. Star Bharat Hindi Serial Nimki Mukhiya latest episodes Written Updates are available. New episodes of Nimki Mukhiya air every Monday to Saturday.

Nimki Mukhiya 20th April 2019 Written Episode Update: Sweety Ready To...

Nimki Mukhiya 20th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1 Sweety says I was frightened, I...

Nimki Mukhiya 19th April 2019 Written Episode Update: Babbu’s Posters All...

Nimki Mukhiya 19th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1Deep says to Ritu your MIL has...

Nimki Mukhiya 18th April 2019 Written Episode Update: Nimki Puts Babbu’s...

Nimki Mukhiya 18th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1 Tettar calls Ritu and says you...

Nimki Mukhiya 17th April 2019 Written Episode Update: Nimki Fights Rubina’s...

Nimki Mukhiya 17th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1 Abhi says what are you saying....

Nimki Mukhiya 16th April 2019 Written Episode Update: Babbu Hits Diamond

Nimki Mukhiya 16th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1 Babbu says Nimki's sibling hit him....

Nimki Mukhiya 15th April 2019 Written Episode Update: Mono Hits Diamond

Nimki Mukhiya 15th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1 Mono gets back home. He is...

Nimki Mukhiya 13th April 2019 Written Episode Update: Ganesh Goes Against...

Nimki Mukhiya 13th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1 Legal advisor says to Ganesh that...

Nimki Mukhiya 12th April 2019 Written Episode Update: Ganesh In The...

Nimki Mukhiya 12th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1 Nimki says where is Ganesh. Abhi...

Nimki Mukhiya 11th April 2019 Written Episode Update: Court Hearing

Nimki Mukhiya 11th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1 Shankar says your dad was treated...

Nimki Mukhiya 10th April 2019 Written Episode Update: Court Hearing

Nimki Mukhiya 10th April 2019 Written Episode, Written Update on TellyUpdates.News Scene 1 Nimki comes to court. She says...

RECENT POSTS